1.Bilinen bir vericiden yumurta almak isteyen bir kadın tıbbi ve genetik bir sorunu bulunmayan 21 - 30 yaşları arasında bir verici bulmalıdır. Bilinen vericiye bulaşıcı hastalıklar için uygulanacak tarama testleri tüm vericiler için aynıdır ve Avrupa İnsan Üremesi ve Embryoloji Derneği (European Society of Reproductive Medicine (ESHRE)) ve Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (the American Society for Reproductive Medicine (ASRM)) kılavuzlarında belirtilen standartlarda gerçekleştirilir.

2.Anonim Verici
Verici anonim olduğunda, hem alıcının hem de vericinin kimlikleri tamamen gizli tutulmaktadır. Anonim yumurta bağışı tıbbi açıdan sperm bağışına benzer olsa da, mevcut teknolojik imkanlarla yumurtaların spermler gibi dondurularak saklanması mümkün değildir.

Anonim verici olmak için başvuran kadınlardan sadece normal vücut ağırlığında olan, özgeçmişinde tıbbi ve genetik sorun bulunmayan, ESHRE ve ASRM kriterlerine uygun tarama testlerinde bulaşıcı hastalık taşımadığı tespit edilen 21 - 30 yaşları arasındaki kadınlar programımıza kabul edilmektedir.

Yumurta Bağışçısına (Donörü) Uygulanan Tarama Testleri
1.Verici profili formu.
2.Doktor tarafında ilk değerlendirme ve muayene.
3.Kesinlikle yapılan minimum laboratuar testleri (gerek görüldüğünde ilave testler yapılır):
 • Kan grubu
 • HIV Antikoru
 • Hepatit B ve C Yüzey Antijenleri
 • Sifilis için RPR

4.Gonore, Klamidya, Ureaplasma ve Mycoplasma için rahim ağzı kültürleri.
5.Karyotip (Kromozom testi).

Yumurta donasyonunda uygun vericiler nasıl seçilir?
 • Yumurta bağışçısı olan verici kadın, alıcı çiftlerin daha önceden tanımadığı ya da tanıdığı kişilerin arasından olabilir.
 • Yumurta bağışçısı kadınlar 20-29 yaş arasında ve genel sağlığı yerinde olan kişiler arasından seçilir.
 • Donör olarak seçilmiş kadınlar daha önceden sağlıklı çocuk doğurmuş olan kişilerin arasından seçilir.
 • Yumurta bağışçısı kadınların aile geçmişinde zekâ geriliği gibi sorunların olmamasına dikkat edilir.
 • Yumurta bağışçısı donörlerin kalıtsal hastalıklarının olmamasına özen gösterilir.
 • Yumurta bağışçısı kişilerin uyuşturucu ve eroin gibi madde bağımlısı olmayanlar arasından seçilmesine dikkat edilir.
 • Yumurta bağışçısı kişilerin bulaşıcı hastalığının olmamasına özen gösterilir.
 • Yumurta bağışçısı kadınların boy ve kilo özelliklerinin ortalama değerlerde olmasına Yumurta bağışçısı olan donörlerinin enfeksiyon hastalıkları ve  genetik  hastalıklar açısından değerlendirilmesine özen gösterilir. Bu kişilerde kan grubu, genel fiziksel özellikleri ile etik köken hakkındaki taramalar özenle yapılmaktadır. Yumurta bağışçısı kadının saç rengi, göz rengi gibi her türlü özelliği kayıt altına alınır. Bu verilerle birlikte, yumurtalar uygun özelliklerdeki alıcılarla eşleştirilir dikkat edilir.

Yumurta Donörü Seçimi

Kıbrıs Yumurta Donasyonu - Logo
Kıbrıs Yumurta Donasyonu - Twitter Icon
Kıbrıs Yumurta Donasyonu - Facebook Icon
Kıbrıs Yumurta Donasyonu - Google+ Icon
Kıbrıs Yumurta Donasyonu - Linkedin Icon
Kıbrıs Yumurta Donasyonu - İletişim Icon